K-NEWS

ทางการไต้หวันสั่งแบนวีซ่าทำงานของ Luhan และยกเลิกคิวการถ่ายทำรายการแล้ว

จากข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า ลู่หาน ได้มาร่วมถ่ายรายการ I’m Going to School ที่ไต้หวันด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งผิดต่อขอกฎหมายของไต้หวัน ทำให้ ลู่หาน อาจถูกพิจารณายกแบนการขอวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันนานถึง 5 ปี

advertisement

sponsored by Viu

 

ล่าสุด Etoday สื่อท้องถิ่น และ BBC ได้แจ้งว่า ผลการพิจารณาเบื้องต้นในกรณีการขอวีซ่าผิดประเภทเพื่อเข้ามาทำงานในไต้หวันของ ลู่หาน เค้าจะถูกแบนวีซ่าสำหรับทำงานในไต้หวันเป็นเวลา 2 ปี และ แบนวีซ่าสำหรับท่องเที่ยว 5 ปี พร้อมกันนี้ ตารางการถ่ายรายการ I’m Going to School ของ ลู่หาน ได้ถูกยกเลิกแล้ว

อย่างไรก็ตามการดำเนินการในเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุด และยังต้องพิจารณาต่ออีก เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ ซึ่ง ลู่หาน อาจถูกลดเวลาการแบนวีซ่าลงหลังจากที่ทางการได้พิจารณาเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้ว

Source 1 2

Tags

บทความเกี่ยวข้อง

Back to top button
Close