Home | K-NEWS | Solji พักกิจกรรมกับ EXID หลังเกิดภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

Solji พักกิจกรรมกับ EXID หลังเกิดภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

BANANA Culture ได้แจ้งข่าว โซลจี พักกิจกรรมทุกอย่างเพื่อเข้ารับการรักษา ไฮเปอร์ไทรอยด์ โดย EXID จะทำกิจกรรมต่อด้วยสมาชิก 4 คน

ต้นสังกัดระบุว่า หลังจากที่ โซลจี มีอาการเป็นไข้ ทำให้เธอถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลซึ่งหลักจากแพทย์ตรวจแล้วจึงได้พบว่าเป็นอาการของ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ Hyperthyroid ซึ่งทำให้เธอมีไข้ และมีอาการระคายเคืองตา

Advertisement
 
 

ด้วยอาการป่วยของเธอทำให้ทางต้นสังกัดตัดสินใจพักกิจกรรมของ โซลจี ทั้งหมดเพื่อเข้ารับการรักษาทันที

ในช่วงปลายปีนี้ EXID มีตารางงานที่จะต้องเข้าร่วมเทศกาลส่งท้ายปลายปี และสมาชิกที่เหลือทั้ง 4 คน จะเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ

Source 1

Hallyu-ADS  
   

Hallyu-Extreme

 
loading...