K-NEWS

Produce 101 ซีซัน 2 มาแรง ขึ้นอันดับ 1 รายการที่มีอิทธิพลต่อการพูดคุยในสังคมออนไลน์

Produce 101 ซีซัน 2 เริ่มการออกอากาศตอนแรกไปแล้วพร้อมกับการเปิดตัวเด็กฝึกหัด 101 คน และการประเมินเพื่อแยกกลุ่มครั้งแรก

advertisement

sponsored by Viu

 

จากรายงานของ Good Data Corporation ที่สรุปสถิติข้อมูลรายการต่างๆของสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุว่ารายการ Produce 101 ซีซัน 2 ขึ้นมาเป็นรายการอันดับ 1 ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นในสังคมออนไลน์มากที่สุด โดยมีสัดส่วนถึง 15.32% ของรายการในกลุ่มที่ไม่ใช่ละครที่ออกอากาศในสัปดาห์ที่ผ่านมา

อันดับที่ 2 คือรายการ K-Pop Star 6 สัดส่วนอยู่ที่ 5.03% ตามมาด้วย Infinity Challenge ที่ 4.45%

โดยการวัดผลข้อมูลนี้มาจากการรวบรวมปริมาณข้อมูลที่เกี่ยวกับการพูดคุยในสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น SNS ต่างๆ, Blog, กลุ่มออนไลน์ เว็บบอร์ด และการพูดคุยในหน้าข่าวข่าวจากสื่อ

Source 1

Tags

บทความเกี่ยวข้อง

Close