K-NEWS

แฟน AOA กังวล | FNC แจ้งการพักกิจกรรมของ Choa อย่างเป็นทางการ

ก่อนหน้านี้แฟนๆของ AOA เริ่มแสดงความกังวลหลังจากที่ โชอา ได้หายจากการทำกิจกรรมร่วมกับวงไปเกือบ 2 เดือน รวมถึงกิจกรรมในต่างประเทศ เช่นการมาเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โชอา ก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมด้วย

advertisement

sponsored by Viu

 

[ads1]

หลังจากเกิดความกังวลต่อสถานะของ โชอา ในปัจจุบัน ทำให้ทาง FNC ออกมาแจ้งต่อสื่อว่า ในตอนนี้ โชอา กำลังอยู่ระหว่างการพักกิจกรรมร่วมกับ AOA ซึ่งเป็นความต้องการของ โชอา ที่แจ้งต่อ FNC หลังจากเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตของ AOA เมื่อเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา

ในตอนนี้ยังไม่มีการชี้แจ้งในเรื่องรายละเอียดของการพักกิจกรรมครั้งนี้ของ โชอา และยังไม่มีกำหนดในการกลับมาทำกิจกรรมร่วมกับ AOA

Source 1

Tags

บทความเกี่ยวข้อง

Close