K-NEWS

โรงพยาบาลแจ้ง T.O.P ได้สติแล้ว อาการตอบสนองอยู่ในระดับปกติ เตรียมออกจาก ICU

ช่วงเย็นวันที่ 8 มิถุนายน ตัวแทนจากโรงพยาบาลได้แจ้งอาการของ T.O.P อีกครั้ง โดยอาการโดยรวมดีขึ้นมาก

advertisement

sponsored by Viu

 

ทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่า ในตอนนี้ T.O.P รู้สึกตัวเป็นปกติแล้ว และสัญญานชีพจร และระบบการทำงานต่างๆของร่างกายกลับสู่ระดับปกติ ซึ่งเป็นการฟื้นตัวเร็วกว่าที่ทีมแพทย์คาดไว้

โดยพรุ่งนี้เช้าทางโรงพยาบาลคาดว่า T.O.P จะสามารถย้ายออกจากห้อง ICU และไปรับการรักษาต่อที่แผนกผู้ป่วยทั่วไปได้

[ads1]

หลังจากนี้ T.O.P จะได้รับการรักษาจากจิตแพทย์ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างปรึกษากับครอบครัวของ T.O.P ว่าจะรับการรักษาต่อเนื่องจากทางโรงพยาบาล หรือมีความต้องการในการย้ายไปรักษายังสถาบัน หรือโรงพยาบาลอื่น

Source 1

Tags

บทความเกี่ยวข้อง

Close