K-NEWS

Som Hyein โพสต์ชี้แจงเหตุผลการถอนตัวจาก Idol School

การออกอากาศของ Idol School ตอนแรกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ได้มีนักเรียนสาว 1 คนที่ออกจากโรงเรียนหลังจากการวัดประเมินผลในวันแรก

ซึ่ง ซมฮเยอิน นักเรียนที่ถอนตัวออกจากรายการได้โพสต์ชี้แจงเหตุผลถึงปัญหาสุขภาพของเธอที่ทำให้เธอรู้สึกกดดันระหว่างการวัดประเมินผลครั้งแรก

ซมฮเยอิน ได้ชี้แจง เป็นภาษาเกาหลีและญี่ปุ่น ว่า

“ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากที่ต้องประกาศถึงเรื่องนี้หลังจากการออกอากาศของรายการตอนแรก ฉันได้ถอนตัวออกจาก Idol School เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมรายการ ฉันมีความตั้งใจอย่างมากที่จะเข้าร่วมรายการนี้ แต่หลังจากที่ฉันได้คิดอย่างหนักทำให้ฉันตัดสินใจที่จะถอนตัวจากรายการ และฉันรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากที่ตัดสินใจออกตั้งแต่การเริ่มต้น ฉันต้องขอโทษทุกคนที่รอสนับสนุนฉันอยู่ด้วยค่ะ

หลังจากออกจากรายการแล้ว ฉันได้ใช้เวลาในการรักษาตัวซึ่งตอนนี้สุขภาพของฉันดีขึ้นมากแล้ว ถึงแม้ฉันจะไม่ได้พบทุกคนใน IdolSchool แต่ฉันหวังว่าจะได้พบทุกคนอีกครั้งในโอกาสอื่นๆ ขอให้ทุกคนใน Idol School โชคดีนะคะ”

안녕하세요! 솜 혜인 입니다! 우선 방영전까지 하차인지 아닌지에 대한 논란에 피드백조차 없었던 것과 이렇게 뒤늦게 방송 후에 피드백을 하게 되어서 죄송합니다. 저는 오늘 방영한 아이돌학교 프로그램에서 하차한 것이 맞습니다. 하차하게 된 이유는 방송에서 나왔듯이 제가 아이돌을 하기에 부족한 부분도 있었고, 실력 출중하고 끼와 재능이 많은 예쁜 친구들과 함께 하고 싶었지만 프로그램에 참여하기 전부터 건강상의 문제가 있었고, 가벼운 마음으로 시작한 프로그램이 아니였기 때문에 오랜 고민 끝에 결국 개인적인 저의 건강문제 때문에 저와 프로그램을 위해서 아쉽고 속상하지만, 하차를 선택하게 되었습니다. 이렇게 첫 회에서 부터 안좋은 모습만 보이고 하차하게 되어서 스스로도 많이 안타깝고 저를 응원해주셨던 분들께 실망 시켜드려서 정말 죄송합니다. 저는 하차 후, 지금까지도 계속해서 집중적으로 저의 건강만 케어 하고 있으며 지금은 하차 했을 때 보다 건강이 회복되고 있는 상태입니다. 프로그램에 참여했다가 하차하는 입장으로서 아이돌학교에서는 더 이상 뵐 수 없지만 다른 곳에서 건강해진 더 나은 모습으로 다시 찾아뵙겠습니다! 저에게 많은 관심과 사랑을 주시고 응원해주셔서 감사합니다!🙋🏻 #아이돌학교화이팅! -솜 혜인 올림- . [日本語] おはようございます。ソムヘインです! まず、放送される前まで下車かどうかに対する議論にフィードバックもなかったこととこんなに遅れて放送後にフィードバックをすることになってすみません。 私は今日放送したアイドルの学校プログラムで暫定下車したことが正しいです。下車することになった理由は放送から出たように、私がアイドルをするのに不足した部分もあったし、実力の優れ、才能と才能が多くのきれいな友達と一緒にしたかったが、プログラムに参加する前から健康上の問題があり、結局、個人的な私の健康問題のために私とプログラムのために惜しくて惜しいけど,、暫定下車を選択するようになりました。このように初回から良くない姿だけ見えて下車することになって自らもたくさん残念で私を応援してくださった方に失望させて本当に申し訳ありません。 私は降車後、今までも継続して集中的に私の健康をケアしており、これは下車した時、より健康が回復されている状態です。プログラムに参加して下車する立場としてアイドルの学校ではこれ以上お会いできないが、他のところで元気になったもっと良い姿でまた伺います! 私にたくさんの関心と愛を下さって応援してくださってありがとうございます!🙋🏻 -ソムへイン- #アイドル学校ファイト!-綿ヘインより-

A post shared by 솜혜인 (@somhein) on

 

Advertisements
Tags

บทความเกี่ยวข้อง

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker