K-NEWS

Idol School อันดับ EP4 และนักเรียน 8 คนที่ต้องออกจากโรงเรียน

Idol School กับการออกอากาศสัปดาห์ที่ 4 เสร็จสิ้นการประเมินผลครั้งแรกลงแล้วพร้อมกับอันดับคะแนนจากการประเมินผล

advertisement

sponsored by Viu

 

อันดับของทั้ง 5 โชว์ออกมาเป็นดังนี้

1 Whistle

2 Ah Choo

3 Me Gutas Tu

4 Cheer Up

5 Rookie

โดยนักเรียนอันดับ 1 ที่ได้คะแนนสูงที่สุดในการประเมินครั้งแรกคือ โนจีซอน จากทีม Ah Choo ที่ได้คะแนนโหวตระหว่างโชว์สูงถึง 99 คะแนน

สำหรับคะแนนประจำสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งจะมีผลต่อนักเรียน 8 คนที่ได้คะแนนน้อยสุด จะต้องออกจากโรงเรียนไปในสัปดาห์นี้

ผลอันดับคะแนนในสัปดาหนี้เป็นดังนี้

1 แพคจีฮอน

2 อีแฮอิน

3 อีซอยอน

4 ซงฮายอง

5 อีแชยอง

6 พัคจีวอน

7 ยูจีนา

8 อีนาคยอง

9 อีแซรม

10 นัตตี้

11 โจยูรี

12 คิมอึนซอ

13 โนจีซอน

14 แพอึนยอง

15 ซอเฮริน

16 พัคโซมยอง

17 โชวอนฮี

18 โจยองจู

19 คิมมยองจี

20 จางกยูริ

21 อีซีอัน

22 พัคซอน

23 ชินซีอา

24 บินฮานึล

25 อียูจอง

26 ทาช่า

27 คิมอึนคยอล

28 คิมนายอน

29 อีดาฮี

30 โจยูบิน

31 คิมจูฮยอน

32 อียองยู

และนักเรียน 8 คนที่ได้คะแนนน้อยสุดในสัปดาห์นี้ และต้องออกจากโรงเรียนไป ได้แก่

33 สโนว์เบบี้

34 ไวท์มิเชล

35 อีซึล

36 จองโซมี

37 ยุนจีอู

38 ยางยอนจี

39 ฮงชีอู

40 โจเซริม

 

Tags

บทความเกี่ยวข้อง

Close