K-NEWS

The UNIT เปิดเผยคลิปการประเมินผล ‘My Turn’ ของทีมผู้เข้าแข่งขันทีมหญิง

หลังจากการออกอากาศการประเมินผลมิชชันแรกในเพลง My Turn ไปแล้ว The UNIT ได้ส่งคลิปการประเมินผลของแต่ละทีมออกมาให้ได้ชมกันทาง V Live

advertisement

sponsored by Viu

 

ในการประเมินผลครั้งนี้สมาชิกแต่ละทีมมีเวลาซ้อมเพียง 3 วัน ซึ่งสมาชิกในแต่ละทีมมาจากการร่วมทีมของผู้เข้าแข่งขันด้วยตัวเอง ซึ่งความแตกต่างของสมาชิกทีมที่มาจากคนละวงทำให้เกิดความยากในการเตรียมทีม

UNIT G

RED

อึยจิน ซมอี ยออึน ฮานซออิน อึนจี อีโบริม ชาฮี ยูมิน เยบิน

WHITE

แอน แฮอิน อีซูจี จีวอน กาอึล ยูนาคิม เจนี่ แชซล ยูจอง

BLACK

เซริ นาริ อูฮี ยูจอง พัคจีวอน ยางจีวอน ZN ดันอา แฮน่า

GREEN

I ชินยุนโจ NC.A ฮเยยอน แชวอน แซบยอล เซมี จีนี่ วีว่า

YELLOW

เยนา อึนบยอล แทอี ยูจอง ฮีจิน คังมินฮี อึนอี ฮันบี เซบิน

BLUE

ซนดี JOO ยูจี เยซึล โซยา เรนา ควอนฮาซอ ลัคกี้ ชินจีฮุน

ORANGE

อีฮยอนจู คิม ซอลฮายุน มิ้นท์ ดาบิน ฮโยซอน โบมี ฮานอารึม อีจูฮยอน

Tags

บทความเกี่ยวข้อง

Close