K-NEWS

ยูนิต PRISTIN V เปิดเผยรูปสัญลักษณ์สมาชิกเซตแรก

PRISTIN เตรียมโปรโมตยูนิตแรกของวง ในชื่อ ‘PRISTIN V’ ซึ่งจะปล่อยผลงานใหม่ออกมาในวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 6โมงเย็นของเกาหลี

advertisement

sponsored by Viu

 

โดยในวันที่ 17 พฤษภาคม เวลาเที่ยงวันของเกาหลี ออฟฟิศเชียลได้ปล่อยรูปสัญลักษณ์ของวงออกมาแล้ว ทั้งหมด 5รูป

และรอติดตามรายละเอียด แลัการโปรโมตยูนิตแรกจากสาวๆ PRISTIN กัน

Tags

บทความเกี่ยวข้อง

Close