YG ‘MIXNINE’ ทีเซอร์ผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 8

วันที่  8 ของการเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันจากแต่ละค่ายในรายการ MIXNINE โดยวันนี้มีทั้งหมด 4 ค่ายในการเปิดตัวพร้อมกับทีมเด็กฝึกหัดอิสระ ได้แก่ Chrome Entertainment advertisement Mostable Music JYP เด็กฝึกหัดอิสระ UNLEASH YG ‘MIXNINE’ ทีเซอร์ผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 7 advertisement