Home | K-TREND | Idol Nationwide Singing Contest 2015 : การประกวดร้องเพลงไอดอล ประจำเทศกาลชูซอก

Idol Nationwide Singing Contest 2015 : การประกวดร้องเพลงไอดอล ประจำเทศกาลชูซอก

Idol Nationwide Singing Contest รายการพิเศษช่วงเทศกาลชูซอกอีกรายการที่พลาดไม่ได้

กับการประชันการร้องเพลงของเหล่าไอดอลที่มันมากกว่าการร้องเพลง

มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในปีนี้

พาร์ท 1

พาร์ท 2

Advertisements
Hallyu-ADS  
   

Hallyu-Extreme