TREND

Idol Nationwide Singing Contest 2015 : การประกวดร้องเพลงไอดอล ประจำเทศกาลชูซอก

Idol Nationwide Singing Contest รายการพิเศษช่วงเทศกาลชูซอกอีกรายการที่พลาดไม่ได้

กับการประชันการร้องเพลงของเหล่าไอดอลที่มันมากกว่าการร้องเพลง

มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในปีนี้พาร์ท 1

พาร์ท 2

แสดงความคิดเห็น

Eddie Sophon

ผู้ก่อตั้งร่วมของ Hallyu K Star, ผู้สนใจในวัฒนธรรมป๊อปของเกาหลี ทั้งเพลง-ซีรีส์-ภาพยนตร์ เลยเถิดไปถึงเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และอาหารการกิน
Back to top button