ฮอลฮอลฮอลซับ

พีดี๑๐๑ : ตอนที่ ๑ การเริ่มต้นของ ๑๐๑

การแบ่งกลุ่มของผู้เข้าแข่งขัน ๑๐๑ คน ออกเป็นกลุ่ม เอ – เอฟ

บรรยายไทยโดย : Eddie Ahn

Nextpage

1 2 3 4 5 6Next page
Close