NEWS

YOONA Girls’ Generation ส่งทีเซอร์ที่ 2 MV เพลง ‘Summer Night’ จากโซโล่อัลบั้มพิเศษ ‘A Walk to Remember’

ยุนอา Girls’ Generation เซอร์ไพร์สแฟนๆ ส่งรูปทีเซอร์ออกมาพร้อมประกาศปล่อยโซโล่อัลบั้มพิเศษ

โดยโซโล่อัลบั้มพิเศษนี้มีชื่อว่า ‘A Walk to Remember’ ซึ่งจะปล่อยออกมาในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ ในอัลบั้มมีเพลงทั้งหมด 5 เพลง รวมเพลงโปรโมตในชื่อ ‘Summer Night’ (Feat. 스무살 (20 Years of Age)) ด้วย

และก่อนที่จะได้ฟังผลงานใหม่ของ ยุนอา กันแบบเต็มๆ เธอได้ส่งทีเซอร์ต่างๆ ออกมาให้ชมกันแล้ว


advertisement


: อัพเดต 30/05/2019

เวลาเที่ยงคืนของเกาหลี ยุนอา ส่งคลิปทีเซอร์ที่ 2 ของ MV เพลงโปรโมต ‘Summer Night’ สำหรับโซโล่อัลบั้มพิเศษ ‘A Walk to Remember’ พร้อมรูปทีเซอร์เพิ่มเติม


: อัพเดต 29/05/2019

ยุนอา ส่งรูปทีเซอร์เพิ่มเติมเซตที่ 6 สำหรับโซโล่อัลบั้มพิเศษ ‘A Walk to Remember’


: อัพเดต 28/05/2019

ยุนอา ส่งคลิปทีเซอร์แรกของ MV เพลงโปรโมต ‘Summer Night’ สำหรับโซโล่อัลบั้มพิเศษ ‘A Walk to Remember’ พร้อมรูปทีเซอร์เพิ่มเติมเซตที่ 5


: อัพเดต 27/05/2019

ยุนอา ส่งรูปทีเซอร์เพิ่มเติมเซตที่ 4 สำหรับโซโล่อัลบั้มพิเศษ ‘A Walk to Remember’

พร้อมประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมว่า นอกจากเพลงโปรโมต ‘Summer Night’ แล้ว จะมีเพลงที่สมาชิก Girls’ Generation เลืกให้เป็นเพลงของแฟนๆ ที่ชื่อว่า ‘Promise’ ด้วย


: อัพเดต 25/05/2019

ยุนอา ส่งรูปทีเซอร์เพิ่มเติมเซตที่ 3 สำหรับโซโล่อัลบั้มพิเศษ ‘A Walk to Remember’


advertisement: อัพเดต 24/05/2019

ยุนอา ส่งรูปทีเซอร์เพิ่มเติมเซตที่ 2 สำหรับโซโล่อัลบั้มพิเศษ ‘A Walk to Remember’


advertisement: ก่อนหน้านี้

ในวันที่ 23 พฤษภาคมเวลาเที่ยงคืนของเกาหลี ออฟฟิศเชียลวง Girls’ Generation ได้ปล่อยรูปทีเซอร์ของ ยุนอา เซตแรกออกมาทั้งหมด 3 รูป พร้อมอัพเดตเว็บไซต์หลักสำหรับผลงานโซโล่ของเธอ yoona.smtown.com

โดยโซโล่อัลบั้มพิเศษของ ยุนอา ที่จะปล่อยมานี้มีชื่อว่า ‘A Walk to Remember’ และในวันเดียวกันนี้ได้มีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในอัลบั้มนี้จะมีเพลงทั้งหมด 5 เพลง รวมเพลงโปรโมตในชื่อ ‘Summer Night’ (Feat. 스무살 (20 Years of Age)) ด้วย และจะปล่อยออกมาในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้

: รูปทีเซอร์เซตแรกของ ยุนอา

แสดงความคิดเห็น

บทความเกี่ยวข้อง

Back to top button