NEWS

ถึงเวลา KPOP ต้องเปลี่ยนแปลง – กระทรวงออกกฎใหม่เรื่องเด็กฝึกหัดในค่ายบันเทิง

ปี 2019 ที่กำลังจะผ่านไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสามกรรมบันเทิงของเกาหลีโดยเฉพาะกลุ่มของธุรกิจที่เกี่ยวกับวงการ KPOP จากการออกกฎใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมฯที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว

ช่วงบ่ายวันที่ 11 ธันวาคม กระทรวงวัฒนธรรมฯ ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดในกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานด้านวัฒนธรรมและศิลปิน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่จะนำมาใช้ป้องกันในกฎของกำหนดชั่วโมงการทำงาน 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระบบใหม่ของการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ไปจนถึงเรื่องของข้อกำหนดในสัญญาของศิลปินและเด็กฝึกหัด

ในประเด็นของเรื่องเด็กฝึกหัดที่ข้อกำหนดใหม่ได้ถูกประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้ระบุให้สัญญาของเด็กฝึกหัดมีอายุไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กฝึกหัดสามารถตัดสินใจย้ายสังกัดได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดที่ระบุว่าทางต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมและการเรียนการสอนต่างๆ ส่วนทางด้านของเด็กฝึกหัดเองจะต้องเต็มใจเข้ารับการฝึกต่างๆที่จัดขึ้นโดยต้นสังกัด และห้ามมีพฤติกรรมหรือเกี่ยวของกับสิ่งที่อาจให้เกิดปัญหาทางกฎหมายหรือปัญหาต่อสังคม

ก่อนหน้านี้เรื่องสัญญาของเด็กฝึกหัดในค่ายบันเทิงเคยเกิดปัญหาขึ้นมาหลายต่อหลายครั้ง ทั้งจากปัญหาของค่ายเองที่มีการจัดการไม่เหมาะสมแต่เด็กฝึกหัดเองก็ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้เนื่องจากอายุสัญญาที่ยาวนาน ซึ่งการตีกรอบให้สัญญามีอายุได้สูงสุดเพียง 3 ปี จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กฝึกหัดมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันทางด้านเด็กฝึกหัดเองก็ต้องระมัดระวังและปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายหรือการต่อต้านจากสังคม

อย่างไรก็ตามจากกำหนดเรื่องระยะเวลาในสัญญาของเด็กฝึกหัดที่ลดเหลือเพียง 3 ปี ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนสูงในการดึงตัวเด็กฝึกหัดจากค่ายเล็กๆที่พยายามพัฒนาศิลปินใหม่ขึ้นมาโดยการเสนอสัญญาแข่งกับต้นสังกัด ซึ่งในประเด็นนี้จะเปฌนจุดที่ทางกระทรวงอาจต้องพิจารณามาตรการมาป้องกันเพื่อการแข่งขันอย่างเท่าเทียมในอุตสาหกรรมนี้

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมฯได้แจ้งว่าจากนี้ไปทางกระทรวงหวังว่าจะสามารถสื่อสารกับศิลปิน KPOP ให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อการวางกรอบดูแลและการออกมาตรการต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนพวกเค้าให้สามารถทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่วัฒนธรรมของเกาหลีออกไปสู่นานาชาติ

Source 1

Tags

บทความเกี่ยวข้อง

Back to top button
Close