NEWS

(G)I-DLE คอนเฟิร์มเปิดคอนเสิร์ตออนไลน์ ‘I-LAND: WHO AM I’

หลังจากกิจกรรมเวิลด์ทัวร์ของวงต้องสะดุดลงจากสถานการณ์ของ COIVD-19 ล่าสุด สาวๆ (G)I-DLE เดินหน้าปรับรายละเอียดมาเป็นการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์แล้ว

ช่วงบ่ายของวันที่ 5 มิถุนายน บนช่องทาง sns อย่างเป็นทางการของ (G)I-DLE ได้แจ้งถึงการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ 2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT  ‘I-LAND: WHO AM I’ ขึ้นอย่างเป็นทางการ

Image


advertisement


โดยคอนเสิร์ตออนไลน์นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม เวลา 15.00 น. ตามเวลาในเกาหลี ซึ่งรายละเอียดการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต และรายละเอียดช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบตามมาหลังจากนี้

พร้อมกับประกาศในเรื่องนี้ (G)I-DLE ได้แจ้งถึงการยกเลิกกิจกรรมเวิลด์ทัวร์ของวงลงด้วยเหตุผลของสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งรายละเอียดการคืนบัตรของกิจกรรมที่เปิดจำหน่ายก่อนหน้านี้สามารถติดตามได้จากช่องทางจำหน่ายบัตรและโปรโมเตอร์ต่างๆ

Source 1

แสดงความคิดเห็น

บทความเกี่ยวข้อง

Back to top button