Home | Eddie Ahn

Eddie Ahn

นักเขียนข่าวสาระบันเทิง ผู้นิยมเกิลร์กรุ๊ป และผู้แปลซับรายการวาไรตี้เกาหลี

CJ E&M ชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องความยุติธรรมของสัญญาเด็กฝึกหัด Produce 101

หลังจากที่ สส.แจยุนคยอง ได้ยื่นหนังสื่อที่ระบุถึงปัญหาความยุติธรรมในสัญญาของเด็กฝึกหัดและศิลปินที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการเซอร์ไววัล ซึ่งหนึ่งในรายการที่ถูกยกตัวอย่างคือรายการ Produce 101

Read More »

Produce101•The UNIT กับความไม่ยุติธรรมเรื่องสัญญาผู้เข้าแข่งขัน

เรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัญญาของผู้เข้าแข่งขันใรายการเซอร์ไววัลกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังจากที่ สส.เจยุนคยอง ได้ชี้ให้เห็นรายละเอียดที่นำไปสู่ความไม่ยุติธรรมต่อผู้เข้าแข่งขัน

Read More »