NEWSTREND

[เนติเซน]ชาวเนตโหวต • งานประกาศรางวัลประจำปีที่ความน่าเชื่อถือเป็น 0%

เข้าสู่ช่วงของการปรกาศรางวัลประจำปีของวงการบันเทิงกันแล้ว พร้อมกับบรรยากาศการโหวตของแฟนๆในช่วงนี้ ก็ได้มีการเปิดโพลเพื่อสอบถามความคิดเห็นในประเด็น ‘งานประกาศรางวัลใดที่ความน่าเชื่อถือเป็น 0%’ ออกมา

การโหวตในประเด็นนี้ถูกเปิดโหวตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในเว็บไซต์ DC Inside โดยมีผู้ร่วมออกเสียงทั้งหมด 3,134 เสียง

โดยผลการโหวตใน 10 อันดับแรกออกมาเป็นดังนี้

1 Mnet Asian Music Awards 27%


advertisement2 Asia Artist Awards 12%

3 Melon Music Awards 10%

4 Drama Awards ของสถานีโทรทัศน์ 9%

5 Grand Bell Awards 8%

6 Entertainment Awards ของสถานีโทรทัศน์ 6%

7 Seoul Music Awards 6%


advertisement


8 Soribada Best K-Music Awards 5%

9 Gaon Chart Music Awards 3%

10 Blue Dragon Film Awards 3%

โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นความน่าเชื่อถือเหล่านี้ว่า ส่วนใหญ่แล้วงานเหล่านี้มักไม่เปิดเผยในเรื่องการลงคะแนนของกลุ่มคณะกรรมการ ซึ่งทำให้การประกาศรางวัลขาดความน่าเชื่อถือ รวมถึงระบบการโหวตที่ไม่สามารถควบคุมให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมได้

Source
OSENDC Inside

Eddie Sophon

ผู้ก่อตั้งร่วมของ Hallyu K Star, โฮสต์พอดแคสต์ 'ดูซีรีส์ให้ซีเรียส' ผู้สนใจในวัฒนธรรมป๊อปของเกาหลี ทั้งเพลง-ซีรีส์-ภาพยนตร์ เลยเถิดไปถึงเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และอาหารการกิน

บทความเกี่ยวข้อง

Back to top button