fbpx
News

FTC แจ้งปรับเงื่อนไขสัญญาเด็กฝึกหัดในค่ายบันเทิงเกาหลี

FTC สำนักงานการค้ายุติธรรม ได้แจ้งแก้ข้อบังคับในสัญญาของเด็กฝึกหัดค่ายบันเทิงในเกาหลี หลังจากได้สุ่มตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาของเด็กฝึกหัดจาก 8 ค่ายใหญ่

โดย 8 ค่ายที่ทาง FTC ได้ตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาของเด็กฝึกหัดคือ SM, YG, JYP, CUBE, LOEN, FNC, Jellyfish และ DSP  ซึ่งหลังจากที่ตรวจสอบแล้วมีหลายประเด็นที่ต้องแก้ไขเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อเด็กฝึกหัด

โดยเงื่อนไขสัญญาที่ต้องแก้ไขแบ่งออกเป็น 4 ข้อคือ

  • ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา การแก้จำนวนค่าปรับที่เด็กฝึกหัดต้องชำระคืนให้กับทางค่าย จากก่อนหน้านี้มีการคิดค่าปรับเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าใช้จ่ายจริง 2-3 เท่า โดยการแก้ไขนี้ เด็กฝึกหัดจะชำระค่าปรับตามจำนวนค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้นไม่มีการปรับเพิ่ม และไม่สามารถบังคับให้เด็กฝึกหัดชำระหนี้ทันทีเมื่อหมดสัญญา
  • เงื่อนไขที่ส่งผลหลังการยกเลิกสัญญา ยกเลิกค่าปรับที่ระบุว่าเมื่อเด็กฝึกหัดยกเลิกสัญญาแล้ว ถ้าจะเซ็นสัญญากับค่ายอื่นภายใน 3 ปีหลังจากเลิกสัญญาจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มตามระบุในสัญญา และการต่อสัญญาใหม่ต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจเท่านั้น
  • เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา ปรับเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาของทางค่าย โดยเมื่อเกิดปัญหาทางค่ายไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที แต่จะต้องพักงานเด็กฝึกหัดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อหาทาง หรือให้โอกาสแก้ปัญหานั้น ซึ่งภายหลังจากช่วงพักงานถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทางค่ายจึงจะมีสิทธิในการยกเลิกสัญญา นอกจากนี้ทางค่ายจะไม่สามารถยกเลิกสัญญาเด็กฝึกหัดได้ในกรณีของการทำให้เสียชื่อเสียงบริษัท หรือทำให้สูญเสียรายได้ของบริษัท
  • เปิดช่องว่างในการปรับแก้ไขสัญญา เด็กฝึกหัดควรมีสิทธิในการเรียกร้องในการปรับแก้สัญญาเพื่อความเหมาะสมต่อบริบท โดยสามารถยื่นแรื่องเพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาได้

โดยการแก้ไขครั้งนี้ของ FTC มาจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมบันเทิงที่เริ่มมีการแข่งขันสูงขึ้น พร้อมกับมีจำนวนเด็กฝึกหัดเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยข้อแก้ไขต่างๆทำขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบเด็กฝึกหัด เพื่อการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นของ เด็กฝึกหัด และ ค่ายต่างๆ

Source 1

อ่านต่อ

Eddie Sophon

ผู้ก่อตั้งร่วมของ Hallyu K Star, โฮสต์พอดแคสต์ 'ดูซีรีส์ให้ซีเรียส' ผู้สนใจในวัฒนธรรมป๊อปของเกาหลี ทั้งเพลง-ซีรีส์-ภาพยนตร์ เลยเถิดไปถึงเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และอาหารการกิน
Back to top button