NEWS

ต้นสังกัดแจ้งข่าว Kim Woobin ตรวจพบมะเร็งหลังโพรงจมูก

ช่วงบ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม Sidus HQ ต้นสังกัดของ คิมอูบิน แจ้งข่าวการตรวจพบมะเร็งหลังโพรงจมูก

ทางค่ายได้แจ้งว่า ก่อนหน้านี้ คิมอูบิน มีปัญหาทางด้านสุขภาพระหว่างที่ทำกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เค้าเข้ารับการตรวจ และพบมะเร็งบริเวณหลังโพรงจมูก

โดยการตรวจพบยังอยู่ในระยะแรกซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยยา และการฉายรังสี

ในตอนนี้ คิมอูบิน จะพักกิจกรรมและเค้ารับการรักษาเป็นอันดับแรก และขอให้ทุกคนช่วยกันภาวนาให้ คิมอูบิน กลับมาสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว

*มะเร็งหลังโพรงจมูก พบได้มากในแถบเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นมะเร็งในตำแหน่งที่ตรวจพบได้ยากสำหรับแพทย์ทั่วไป

Source 1

Tags

บทความเกี่ยวข้อง

Back to top button
Close