NEWS

PRODUCE X 101: 7494.5 ? ชาวเนตตั้งข้อสงสัย คะแนนโหวตรอบสุดท้ายถูกแต่งขึ้นมา

การแข่งขันรอบสุดท้ายของ PRODUCE X 101 ได้ประกาศผลคะแนนครั้งสุดท้ายออกมาเป็ยที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับการถือกำเนิดของโปรเจคกรุ็ปวงใหม่ X1 ที่จะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 5 ปี

Image

แต่ท่ามกลางบรรยากาศของการประกาศอันดับในรอบสุดท้ายที่เป็นเสน่ห์ของรายการ PRODUCE ที่ใช้เวลานานในการประกาศผลลากยาวกว่า 4 ชั่วโมง ก็มีประเด็นถึงคะแนนโหวตที่ประกาศออกมาของทั้ง 20 อันดับ ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการแต่งตัวเลขขึ้นมา


advertisement


ซึ่งชาวเน็ตได้ตั้งข้อสังเกตว่าความห่างของคะแนนระหว่าง อันดับที่ 1 กับ 2 / อันดับที่ 3 กับ 4 / อันดับที่ 6 กับ 7 / อันดับที่ 7 กับ 8 และ อันดับที่ 10 กับ 11 มีความต่างของคะแนนเท่ากันที่ 29,978 คะแนน และเมื่อนำผลต่างของคะแนนมาลองหารด้วยจำนวนเต็มก็พบว่า แต่ละอันดับมีค่าคงที่ในการคูณผลต่างคะแนนเป็นตัวเลข 7494.5

และเมื่อนำข้อมูลนี้มาใส่ในตารางคะแนนของ 20 อันดับ จึงทำให้เห็นความน่าสงสัยในการแต่งตัวเลขคะแนนออกมาดังนี้

Image

จากตารางจะสังเกตได้ว่า ช่วงคะแนนที่ใกล้เคียงกันจะมีอัตตราส่วน ผลต่างกับค่าคงที่ อยู่ระหว่าง 1-4 ในขณะที่ช่วงคะแนนที่แตกต่างกันมากอย่างอันดับที่ 2 กับ อันดับที่ 3 มีอัตตราส่วนนี้มากถึง 30

หลังจากประเด็นความสงสัยในการแต่งตัวเลขคะแนนนี้เริ่มถูกพูดถึงในวงกว้าง ชาวเนตที่เคลือบแคลงใจในเรื่องนี้ก็ได้เรียกร้องให้ Mnet ออกมาชี้แจงถึงความโปร่งใสในการจัดอันดับและรวบรวมคะแนนโหวตของรายการ เพราะหลายความเห็นที่มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ยากที่คะแนนโหวตอย่างอิสระของผู้ชมจะบังเอิญมีคะแนนออกมาในลักษณะที่สามารถหาความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้เช่นนี้

Source 1

แสดงความคิดเห็น

บทความเกี่ยวข้อง

Back to top button