NEWS

หน่วยงานกองกำลังทหาร ชี้แจงกรณี Yoon Doojoon ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมในต่างประเทศได้

ทางหน่วยงานกองกำลังทหารของกองทัพเกาหลีได้ออกมาชี้แจงถึงข้อบังคับในการอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศระยะสั้น ที่ข่าวรายงานว่าเป็นเหตุทำให้ ยุนดูจุน สมาชิกวง HIGHLIGHT ต้องยกเลิกตารางงานในต่างประเทศ

ทางหน่วยงานชี้แจงว่า

“ในกรณีของ ยุนดูจุน ไม่รวมอยู่ในกลุ่มที่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ จากรายงานข่าวระบุว่า ยุนดูจุน ไม่สามารถออกนอกประเทศได้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในเรื่องนี้  ซึ่งมีข้อมูลบางจุดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

การปรับเปลี่ยนข้อบังคับในเรื่องนี้ เป็นการเสริมรายละเอียดในข้อกำหนดเดิม เพราะการเดินทางไปต่างประเทศระยะสั้นถูกใช้เป็นเหตุผลอย่างไม่เหมาะสมในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร โดยข้อกำหนดใหม่ในเรื่อง ‘การเดินทางไปต่างประเทศในระยะสั้น’ ได้ระบุให้บุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 25-27 ปี สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศในระยะสั้นได้ รวมถึงผู้ที่มีอายุ 28 ปีที่ทำหน้าที่แพทย์ในต่างประเทศ เข้ารับการศึกษาต่อ หรือได้ยื่นเรื่องทำการผ่อนผันแล้ว”


advertisementสำหรับ ยุนดูจุน ที่เกิดในปี 1989 ซึ่งนับเป็นอายุ 29 ปีตามการนับแบบทางการของเกาหลีแล้ว และยังไม่ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารทำให้เค้าไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดที่ได้รับสิทธิ์นี้

นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 28 ปี ที่ต้องเข้ารับการรักษาโรค หรือร่วมกิจกรรมสำคัญในครอบครัว สามารถยื่นเรื่องเพื่อให้พิจารณาอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศเป็นกรณีไป

Source 1

Eddie Sophon

ผู้ก่อตั้งร่วมของ Hallyu K Star, โฮสต์พอดแคสต์ 'ดูซีรีส์ให้ซีเรียส' ผู้สนใจในวัฒนธรรมป๊อปของเกาหลี ทั้งเพลง-ซีรีส์-ภาพยนตร์ เลยเถิดไปถึงเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และอาหารการกิน

บทความเกี่ยวข้อง

Back to top button