NEWS

CUBE แจ้งการพักกิจกรรมของ 2 สมาชิก PENTAGON ทำกิจกรรมต่อด้วยสมาชิก 8 คน

CUBE Entertainment ได้แจ้งอย่างเป็นทางการว่า PENTAGON จะทำกิจกรรมโปรโมตต่อไปด้วยสมาชิกเพียง 8 คนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โดยในประกาศอย่างเป็นทางการได้ระบุว่า Yanan จะพักกิจกรรมกับวงลงเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และจะใช้เวลาระหว่างพักกิจกรรมในการฟื้นฟูร่างกาย ส่วนทางด้าน E’Dawn  จะพักกิจกรรมกับวงลงเป็นการชั่วคราว

ทาง CUBE ได้ทิ้งท้ายในประกาศนี้ด้วยการขอโทษแฟนๆที่คอยให้การสนับสนุนทั้ง Yanan และ E’Dawn ที่ต้องแจ้งประกาศนี้ให้ทราบอย่างกระทันหัน

Source 1

Tags

บทความเกี่ยวข้อง

Back to top button
Close