Home | K-NEWS | ตำรวจเตรียมสอบปากคำ B1A4 จากกรณีถูกคุกคามทางเพศ ในการถ่ายทำรายการ SNL

ตำรวจเตรียมสอบปากคำ B1A4 จากกรณีถูกคุกคามทางเพศ ในการถ่ายทำรายการ SNL

หลังจากทางตำรวจได้เตรียมสอบสวนกรณีที่ตลกสาว อีเซยอง จับเป้ากางเกงสมาชิกไอดอลกรุ๊ป B1A4 ระหว่างการถ่ายทำของรายการ SNL ล่าสุดทางตำรวจได้เตรียมการสอบสวนคู่กรณีแล้ว

สถานีตำรวจมาโป ได้แจ้งว่า ในตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจในการเรียกตัวตลกสาว อีเซยอง มาสอบปากคำ เนื่องจากการสอบสวนต้องเริ่มจากทางผู้เสียหายที่เป็นสมาชิกของ B1A4 ก่อน

โดยการสอบปากคำสมาชิกของ B1A4 จะเกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์หน้า  โดยหลังจากการสอบปากคำแล้วจึงจะตัดสินใจการเรียก อีเซยอง เข้ามาสอบสวนอีกครั้ง

Advertisement
 
 

ทางตำรวจยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ในกรณีการคุกคามทางเพศเช่นนี้ไม่ใช่ความผิดทางอาญา ซึ่งสามารถยอมความกันได้ถ้าหากผู้เสียหายไม่ต้องการเอาผิดทางกฎหมาย โดยการพิจารณาจะรวบรวมข้อมูลจากพยาน และหลักฐานต่างๆรวมถึงคลิปวีดีโอ อีกครั้ง

ในตอนนี้ตลกสาว อีเซยอง ได้พักการทำงานในรายการ SNL และในการออกอากาศเทปที่ทำการบันทึกไว้แล้ว จะทำการตัดต่อฉากของ อีเซยอง ออกทั้งหมด

Source 1

Advertisements
Hallyu-ADS  
   

Hallyu-Extreme

 
loading...